مدرسه‌نما و مسجدنما در پیام رسان ها

با عضویت در کانال مسجدنما و مدرسه‌نما در تلگرام، محتواهای بسته‌های هفتگی مسجد و مدرسه و مطالب جدید این دو سایت رودریافت کنید و به اشتراک بگذارید.

برای عضویت در کانال مسجدنما روی پیوند زیر تلیک کنید:

.

.

ضمنا با ارسال این پیوند به دوستان و گروه‌های خود، مبلغ کانال باشید: 

https://telegram.me/masjednama

کانال مدرسه نما در پیام رسان بله

https://ble.im/madresenama