۳۸ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «مطالعه» ثبت شده است

تکاپو ۱۹۵ | از فردا شروع نکنید!

۰ نظر ادامه مطلب و دریافت فایل

تکاپو ۱۹۳ | مطالعه سرتاسری

۰ نظر ادامه مطلب و دریافت فایل

تکاپو ۱۸۹ | اهداف ماه

۰ نظر ادامه مطلب و دریافت فایل

تکاپو ۱۷۶ | کندخوانی

۰ نظر ادامه مطلب و دریافت فایل

تکاپو ۱۷۵ | مطالعه کمتر ولی پیشرفت کمتر؛ چرا؟

۰ نظر ادامه مطلب و دریافت فایل

تکاپو ۱۷۲ | خودکنترلی

۰ نظر ادامه مطلب و دریافت فایل

درس و بحث ۱۷۰ | زیاد خواندن مهم‌تر است یا خوب خواندن؟

۰ نظر ادامه مطلب و دریافت فایل

تکاپو ۱۶۹ | اول درسنامه!

۰ نظر ادامه مطلب و دریافت فایل

تکاپو ۱۶۷ | و اما بعد از مطالعه...

۰ نظر ادامه مطلب و دریافت فایل