۲۵ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «مهارت‌های تحصیلی» ثبت شده است

درس و بحث ۲۰۲ | باید می‌شد!

 

۰ نظر ادامه مطلب و دریافت فایل

درس و بحث ۲۰۰ | زیاد خواندن مهم‌تر است یا خوب خواندن؟

۰ نظر ادامه مطلب و دریافت فایل

تکاپو ۱۹۷ | رهرو آن نیست که گه تند و گهی و خسته رود!

۰ نظر ادامه مطلب و دریافت فایل

درس و بحث ۱۹۷ | راه میانه

۰ نظر ادامه مطلب و دریافت فایل

مهارت ۱۳۱ | آرامش قبل از امتحان

۰ نظر ادامه مطلب و دریافت فایل

مهارت ۱۲۶ | عادت به مطالعه

۰ نظر ادامه مطلب و دریافت فایل

مهارت ۱۲۴ | آفت‌های مطالعه را بشناسید

۰ نظر ادامه مطلب و دریافت فایل

مهارت ۱۲۳ | عیدت رو طلایی کن با مطالعه

۰ نظر ادامه مطلب و دریافت فایل

مهارت‌های تحصیلی ۱۱۸ | فرمول پیشرفت مداوم

۰ نظر ادامه مطلب و دریافت فایل